Till en början sträckte sig gymnasieskolans avstängning till och med 3 oktober med hänsyn till andra elevers och personals säkerheten. Avstängningen förlängdes senare av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun till att gälla året ut.

Eleven överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. 18-åringen hävdade å sin sida att en avstängning på två veckor var tillräcklig då två andra inblandade fått den bestraffningen.

Förvaltningsrätten har nu gett eleven rätt och upphäver utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut. Orsaken är bland annat att bevisning och dokumentation från skolan saknats om att han tidigare fått varningar om bristande uppträdande.