Arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan som gäller 2018-2022 är i gång. Bibliotekschefen Mattias Nilsson uppmanar invånare att tycka till i en diskussion på Märsta biblioteket i kulturlänken klockan 17. Ytterligare en medborgardialog kommer hållas 23 april i Sigtuna bibliotek.

Biblioteket har tre huvudpunkter: verksamheter för barn och unga, demokrativerksamhet och läsfrämjande aktiviteter.

– Folk kan komma med mer specifik förslag och idéer, från stort till smått, lågt till högt. Det är viktigt att vi lyssnar på dem, säger Mattias Nilsson.

Sigtunakommun har även en enkät om biblioteken som allmänheten kan fylla i. Dessutom kommer fokusgrupper bildas där kommunens biblioteksverksamhet diskuteras.