Etableringslånet ersätter det ekonomiska biståndet i glappet.

– Man får bidrag som man sedan betalar tillbaka, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Återbetalningsplanen beror på hushållets ekonomiska förutsättningar.

Detta beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna i tisdags den 20 februari.

Mattias Askerson förklarar mer:

– I glappet mellan ersättning från Migrationsverket och Försäkringskassan har en person - som har fått uppehållstillstånd - möjlighet att gå till kommunen och söka ekonomiskt bistånd. Man får delvis ersättning från Försäkringskassan retroaktivt, vilket gör att man får ersättning från två håll. Därför har Sigtuna kommun, såsom Växjö och Sundbyberg, nu infört det så kallade etableringslånet. Då lånar man pengar under det glappet, för det är inte rimligt att kommunerna ska stå för en kostnad på grund av att statens myndigheter inte klarar sitt uppdrag.

Lars-Göran Mellberg (L), förste vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, lägger till:

– När det uppstår glapp i statliga system får vi hitta de lösningar som fungerar i Sigtuna kommun. Ibland får man titta utanför boxen och kanske så långt bort som föregångsländer som Kanada som framgångsrikt använder etableringslån. Vi tror på individens kraft, initiativförmåga och vilja att göra rätt för sig och etableringslån möjliggör det.