Bränslet som har köpts in av Swedavia tillverkas av använd frityrolja. Enligt bolaget reduceras utsläppen av fossil koldioxid med upp till 80 procent jämfört med konventionellt flygbränsle.

– Flyget behöver vara en del av framtidens transporter och dessa måste vara hållbara. På kort sikt är biobränsle den lösning som kan göra mest nytta för klimatet och därför är satsningar på det helt nödvändiga, säger Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson i ett pressmeddelande.

Utöver Arlanda kommer bioflygbränsle även att tankas på flygplatserna Landvetter, Bromma, Visby och Luleå.

Framöver är flygbranschens långsiktiga mål att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och allt svenskt flyg ska vara det 2045.