Mannen anlände till Arlanda flygplats i april 2019. Han tillfrågades om han hade något att deklarera och han nekade. Men tullpersonalen blev misstänksam. Han fick genomgå röntgenundersökning och lämnade urinprov. Provet visade positivt på kokain och röntgen visade främmande föremål i tarmarna. De visade sig vara cirka 85 kapslar som innehöll 847 gram kokain.

Han berättade att han behövde pengar för sin sjuka mor. En bekant erbjöd honom ett uppdrag – att vidarebefordra kapslarna till en annan person i Stockholm. Han fick inga besked om vad kapslarna innehöll. Han insåg risken, men valde att ändå göra det för mammans skull.

Han döms för grov narkotikasmuggling med påföljd fängelse i fyra år och sex månader.

Läs även: Drogkurir svalde över ett kilo kokain

Läs även:Khatsmuggling på Arlanda har halverats

Läs även:”Straffen för låga för narkotikabrott”