Nu anmäler föräldern händelsen som kränkande behandling till Skolinspektionen.

Vid några tillfällen under hösten 2017 blev eleven utsatt för kränkande behandling av andra elever, enligt anmälan till Skolinspektionen. Andra elever har bland annat svurit och sagt fula ord till honom. Han blev sparkad två gånger. Anmälan kom in till Skolinspektionen i november. Nu kräver myndigheten att ansvarig för skolverksamheten yttrar sig om uppgifterna.