Olyckan skedde under en slöjdlektion i mitten av april. Eleven skulle hjälpa en kompis med att borra. Borren som var fäst i pelarborren gick av, varpå skruvstädet började rotera och kastades mot magen på eleven. Eleven fick en stor sårskada på magen som fick sys med 15 stygn, skriver skolan rektor i anmälningen av olyckan.