Vilken är Sigtunas kommuns viktigaste fråga just nu?

– Den frågan är enligt mig: hur blir vi den bästa kommunen att leva och bo i? Vi måste jobba aktivt och hårt för att alla invånare ska känna sig trygga och trivas i kommunen. Vår uppgift är att skapa framtidstro hos de 47 528 invånare som bor här idag. Socialdemokraternas huvudfrågor är bättre skolor, mer tillgänglig och bättre sjukvård, fler bostäder och fler jobb.

Hur ska kommunpolitikerna hantera kommunens snabba tillväxt?

– Vi måste fortsätta att bygga bostäder och möta bostadsbehoven men samtidigt vara uppmärksamma på de problem och utmaningar vi ställs inför. Om trångboddheten inte minskar så måste vi agera. Trångboddhet är en stor anledning till våld i hemmet och att ungdomar inte vill vara hemma utan söker sig till sämre miljöer på fritiden.

Hur vill du att kommunen ser ut om 20 år? Hur ska man nå dit?

– Vi vill att Sigtuna kommun ska vara en sammanhållen kommun där det finns bostäder och arbetstillfällen. Kommunens ekonomi är stabil och god. Vi ser gärna att invånarna har fått vara med och påverkar besluten. Sigtuna kommun ska vara den kommun som alltid har alla invånares bästa i fokus.

Vad är bäst med Sigtuna?

– Alla våra invånare och dess mångfald, men även närheten till världen då vi har huvudstaden fyra mil bort och världen en mil bort. Att inrymma Sveriges största flygplats och arbetsplats i kommunen skapar möjligheter som vi ska ta tillvara på.

Vad är sämst med Sigtuna?

– Segregation i våra bostadsområden. Vi vill att alla ska känna att de trivs och är trygga där de bor.

Fotnot: Marie Axelsson fick inte svara en stafettfråga från Karsten Bjärbo (L), eftersom regnbågskoalitionen har valt att avstå från deltagandet i stafettfrågan.