Sollentuna kommun var först ut med att göra kommersiella väktare till brandvakter. Nu följer Sigtuna kommun i samma spår genom att låta kommunanställda p-vakter bistå brandkåren vid brand.

Sigtunabygden har tidigare rapporterat om att parkeringsövervakarna utbildas i brandförlopp för att kunna göra en lägesrapport, objektsorientera och göra en första insats innan brandkåren är på plats. En fördel med p-vakterna är att de har en oslagbar lokalkännedom, enligt Sigtuna kommun.

Men Brandmännens riksförbund sågar idén.

– Jag hoppas att arbetsgivaren förstår att det här är en förhöjd risk för p-vakterna ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Magnus Sjöholm, distriktsombudsman i Stockholm.

Han tycker att Sigtuna kommun bagatelliserar brandmännens jobb samt riskerna vid eldbekämpning.

– Vi har helt annan utrustning än den som parkeringsvakter har. Jag hoppas för brandvakternas skull att de och deras arbetsgivare förstår faran. De bagatelliserar riskerna på ett högst påtagligt sätt och det är dumt.

Som exempel nämner han att brandvakterna i Sollentuna kommun endast har pulversläckare och ibland släckgranat, en lampa och en typ av overall, men inga skyddskläder eller andningsskydd. Brandmännen använder speciella rökdykningskläder, även vid bilbränder.

Efter att ha släckt branden placeras kläderna som kontaminerats av brandrök i speciella plastsäckar och tvättas.

– Vi har alltid helskyddsutrustning inklusive tryckluftsapparat, eller andningsluft, för att man inte ska få i sig rök. Bilbränder är väldigt cancerogena, och röken är skadlig.

Risken för brandmän att drabbas av cancer är högre än för andra yrkesgrupper, vilket brandmännens riksförbund vill minska.

Brandmännens riksförbund med sin advokatbyrå har kritiserat Sollentuna kommun och Brandkåren Attunda som låter väktare bli första insatsperson i samband med olyckor och bränder. I detta fall har man brutit mot lagen om skydd mot olyckor, LSO, samt lagen om offentlig upphandling.

Men i Sigtuna kommun finns inget juridiskt att ifrågasätta då kommunanställda gör jobbet. Däremot är det en fråga om arbetsmiljöproblem.

Brandmännens riksförbund har skickat en frågeställning till Länsstyrelsen i Stockholm om man får använda brandvakter som första insats innan brandkåren är på plats. Ännu har länsstyrelsen inte gett något svar om det är tillåtet eller icke.

Svaret är viktigt, för därefter kan andra kommuner följa efter.

– Beskedet kan påverka hur räddningstjänsten i Sverige blir organiserad, säger Magnus Sjöholm.

Läs mer:

"P-vakter blir brandvakter"