Brandkåren Attunda har granskat brandskyddet på ett hvb-hem i Märsta och ett i Knivsta och pekar på brister.

Det handlar bland annat om att det saknas en bra alternativ utrymningsväg som bör utgöras av en trappa ner till markplan. Båda hvb-hemmen har endast liststegar eller repstegar, utrymningsvägar som inte är säkra och pålitliga, enligt brandkåren.

Varje boenderum bör också utformas som egen brandcell, det vill säga att vid brand ska man kunna stänga in branden - så att boende kan stanna i rummet fram tills dess att hjälp anlänt.

Brandkåren har beslutat att förelägga hvb-hemmen. Man kräver att bristerna ska rättas till senast i januari 2018.