Orienteringen sker med hjälp av en tillgänglighetsdatabas på internet som Sigtuna kommun nu är ansluten till.

– Vi har lagt upp alla kommunfastigheter i databasen med viktig information för personer med funktionshinder och även för dem med allergier, säger Anne-Maj Sandelius, administrativ förvaltare på Komfast, som har hand om Sigtuna kommuns fastigheter.

Databasen har funnits i Sverige i cirka fem år, berättar hon, och den innehåller i dag över 6 000 anläggningar.

Artikelbild

| Tillgänglighet. Information som till exempel om det finns en dörröpnare finns på tillgänglighetsdatabasen, enligt Anne-Maj Sandelius och Levon Der-Necessian på Komfast.

Komfast har anslutit 82 kommunägda anläggningar, som bibliotek, simhallar, skolor, förskolor, kultur- och fritidslokaler och även vallokaler.

– Som besökare kan man undra hur det ser ut på platsen. Genom databasen kan man förbereda sig lite inför besöket. Det finns fotografier och information om hur till exempel toaletten eller parkeringsplatsen ser ut, säger Komfasts Levon Der-Nercessian, som också jobbar med tillgänglighetsdatabasen.

Information om avståndet mellan entrén och parkeringsplatsen finns, till exempel.

Följande information kan man också få reda på med hjälp av databasen: handikapparkeringsplatser, gångytor, kontaktuppgifter, närliggande fastigheter, dörröppningars bredd, om det finns egna omklädningsbås, om det finns dörröppnare, med mera.

Artikelbild

| Ett ledstråk kan bestå av räfflade betongplattor som leder från en plats till en annan, till hjälp för de synskadade.

För personer som åker kommunalt finns också information om tidtabeller och hur hållplatserna ser ut.

– Det finns bilder som visar om en hållplats har en hög stenkant, eller om den lutar, säger Anne-Maj Sandelius.

Det finns information om så kallade ledstråk i gatumiljön. Ett ledstråk kan bestå av räfflade betongplattor som leder från en plats till en annan, till hjälp för de synskadades skull.

Komfast har jobbat med tillgänglighetsinventeringen sedan i maj, och den blev helt klar i november.

– Nu fortsätter vi till andra delen av tillgänglighetsarbetet - att identifiera och åtgärda brister, säger Anne-Maj Sandelius.

Några brister som de har sett hittills är till exempel toaletthandfat som sitter för högt upp, parfymerad tvål på toaletter, med mera.

– Vi tar gärna emot synpunkter från invånare, säger Levon Der-Nercessian som berättar att man kan felanmäla via Sigtuna kommuns hemsida.

Anne-Maj Sandelius önskar att även restauranger och andra privata näringsidkare hänger på och lägger till information i databasen.

– Det vore positivt om fler aktörer samarbetar, säger hon.