Till exempel uppger 92 procent att de blir bra bemötta av personalen på de särskilda boendena. Allt fler, 87 procent, känner trygghet där.

Drygt 100 brukare på kommunens särskilda boenden och drygt 200 brukare som har hemtjänst har svarat på Socialstyrelsens undersökning för 2018.

Förbättringsarbetet började våren 2016, uppger Kristina Holmberg, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen, i pressmeddelandet.

Bland förbättringarna som undersökningen visar märks bland annat att brukarna upplever att personalen har mer tid för att kunna hjälpa dem, att personalen utför sina uppgifter bra och att måltiderna är en trevlig stund. Fler brukare än tidigare svarar även att de känner sig trygga på sina boenden.

Men undersökningen visar också att de känner sig mer ensamma, att de känner mer oro och ångest och att de även mår lite sämre fysiskt, enligt Kristina Holmberg.

Läs mer:

Stressad personal skapar oro

Hemtjänstens besök uteblev

Valsta hemtjänst har flest anmälningar