Den senaste tiden har det synts fästingbussar i Sigtuna kommun – där det bland annat går att vaccinera sig mot TBE, fästingöverförd hjärnhinneinflammation. Men det går lika bra att vaccinera sig på en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

– Vi har en generell rekommendation i Stockholm, och det gäller även för Sigtuna, att om man vistas mycket i skog i mark i naturen när det gäller skärgård eller kustnära områden, så innebär det en ökad risk färTBE och då rekommenderas det att vara vaccinerad. I stadsmiljö är det lugnt, säger Per Follin som är smittskyddsläkare i region Stockholm.

Hur märker man om man har blivit smittad av TBE?

– Det är en virusinfektion som i de flesta fall är ett tvåfas-förlopp. Det vill säga att först drabbas man av feber, och sedan återinsjuknar man med hjärnhinneinflammationssymptom som huvudvärk och feber.

2018 drabbades 118 personer i Stockholms län av TBE. 2017 var motsvarande siffra 151.

– Det brukar vara en variation från år till år, men det man ser är att det här ökar över flera år och är en trend, säger Per Follin som får rätt av statistik från Folkhälsomyndigheten som visar att antalet insjuknade fall av TBE har stigit med 236 procent i Stockholmsorådet sedan 2006 då registreringen av antalet insjuknade fall startade.

TBE är en livshotande sjukdom som överförs till människor via fästingar. TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. Det finns i dag inget läkemedel som botar TBE, men ett vaccin skyddar mot smittan.