Sigtuna kommun arrangerar trygghetsdagarna efter ett initiativ av kollektiktrafikföretaget Arriva.

Andreas Kagg Stenmalm, kommunens säkerhetssamordnare, berättar om tanken bakom trygghetsdagarna:

– Syftet med trygghetsdagarna är att öka tryggheten och minimera risken att utsättas för brott under resan och hela vägen hem med hjälp av flera "goda krafter". Under dessa dagar kommer vi kraftsamla och samverka för att visa medborgarna vilka aktörer som verkar i området, vad vi sysslar med och hur man på bästa sätt kan komma i kontakt med trygghetsskapande resurser. Förhoppningen är även att det ska utmynna i ett långsiktigt samarbete mellan kollektivtrafiken, kommunen och lokala aktörer, säger Andreas Kagg Stenmalm.

Undersökningar visar att kollektivtrafiken är en miljö där både resenärer och anställda upplever en ökad otrygghet, enligt honom.

– För att öka tryggheten och minska utsattheten för både resenärer och anställda inom kollektivtrafiken krävs ett ökat samarbete mellan lokala aktörer.

Först på plats under den första trygghetsdagen var Mikael Kraus, arbetsledare på trafikenheten, och kommunpolisen Jonas Junered.

– Meningen är att prata med folk och ge dem information om bra telefonnummer att ha i sin vardag. Att vi finns här, en liten trygghetsinsats, säger Jonas Junered.

Hjälper det att ni är här?

– Folk tycker om att se polisen, inte bara när det har hänt grejer. Så vi försöker.

Han vill passa på att berätta att antalet brott har halverats sedan slutet på förra året - och trenden håller i sig.