Det var i slutet av 1980-talet som Märstabon André Bodén startade Color off vars huvudsakliga affärsidé är att sanera klotter. I dag har de 34 anställda och uppdragen strömmar in i jämn takt från hela landet.

– Ja, människor har klottrat i alla tider och det kommer nog aldrig att upphöra helt, säger Mattias Malmqvist, vice vd på Color off.

Under senare år har klottrandet legat på en jämn nivå. Samtidigt pågår en ständig kapplöpning mellan sanerare och klottrare.

Artikelbild

| Rose Collins valde att flytta tillbaka till Sverige från USA när hon blev erbjuden jobbet som vd på Color off.

– Klottrarna försöker använda mer och mer svårsanerade färger, medan vi och våra leverantörer hela tiden testar nya sätt och kemikalier för att få bort färgerna på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt, säger Mattias Malmqvist.

Hur avgör ni om det är konst eller klotter?

– Det är ofta invånare som lämnar in klagomål om klotter och någon som inte sett klottret som sedan beställer saneringen, så det kan ske misstag från beställarnas sida. Men i sådana fall har vi kontaktat beställaren igen för att fråga om de verkligen vill ta bort vackra målningar i exempelvis gångtunnlar, säger Rose Collins, vd på Color off.

Den största svårigheten med klottersanering är att få bort tags och annat, utan att skada väggens eller tågets färg.

Artikelbild

| Rose Collins är stolt över det IT-stöd som företaget utvecklat.

– Vår samarbetspartner är duktig och det finns fantastiska kemikalier som behåller färgen under klottret. Vi försöker också få fastighetsägarna att använda klotterskydd, ett slags vax som man lägger på utsatta ytor. Då behövs bara varmvatten för att spola bort klottret, berättar Mattias Malmqvist.

Color off är i dag den största aktören inom klottersanering i regionen, även om det finns flera andra företag i branschen som är nästan lika stora.

Artikelbild

| Mattias Malmqist och Rose Collins på Color off i Märsta.

Bland Color offs kunder hittar man exempelvis Trafikverket och många kommuner.

Vilka är era framgångsrecept?

– André Bodén förstod redan från starten att det är viktigt att titta framåt och se hur företaget kan utvecklas, säger Rose Collins och Mattias Malmqvist.

Color off var exempelvis först med att fota och kartlägga klotter och i dag har de utvecklat ett effektivt IT-stöd där alla fakta, foton, adresser, polisanmälningar med mera går att söka och lägga in i gemensamma kartor och listor.

– Sedan handlar det om att vi har bra personal och erfarna arbetsledare. Våra anställda genomgår kontinuerlig vidareutbildning för att vi ska hålla oss i framkanten av utvecklingen, säger Rose Collins som säger att de trivs väldigt bra i Märsta.

De största utmaningarna inför framtiden är att få tag i personal och att se till att personalen har de utbildningar och intyg som krävs.

– Ja, det har blivit alltmer byråkrati att förhålla sig till. Ska vi in på en byggarbetsplats måste våra anställda gå kurser först för att få tillträde att gå in och sanera klotter.