Britt Marie Nilsson är förstelärare och ett av kommunens nya läsombud på Galaxskolan.

– Det är viktigt med en aktiv högläsning där eleverna kan få inre bilder och börja associera till händelser som de själva har varit med om, tycker hon.

Läsombuden ingår i en stor lässatsning på förskolor och skolor i hela kommunen, där man även ska öka bemanningen i skolbiblioteken och instifta stipendier för lärare som jobbar nyskapande med litteratur.

Anledningen till att man satsar på läsning är att flera forskningsrapporter visar att läsförmågan och läsförståelsen hos många unga är dålig. Enligt den senaste Pisa-rapporten hade en fjärdedel av pojkarna i årskurs nio svårt att läsa och förstå text.

För att väcka barnens intresse för högläsningsboken kan man arbeta ämnesövergripande, menar Britt Marie Nilsson. Om boken handlar om en älg så kan man gå ut i naturen och titta på hur älgar har det i sin miljö, sedan läser man om älg som djur för att elevernas intresse ska väckas. Även de yngre barnen kommer att få ta del av den nytänkande pedagogiken.

– I Sverige har vi en stark tradition att läsa för förskolebarnen när de ska sova eller varva ner. Vi uppmuntrar istället personalen att förlägga läsningen när barnen är så pigga som möjligt, säger Åsa Lundholm, bibliotekspedagog.

Hon ska arbeta tillsammans med läsombuden för att få barnen intresserade av litteratur. De ska också ta fram arbetsmaterial till pedagogerna så att de har ett antal böcker och ett arbetstema kring dem.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, är en av dem som tror starkt på att läsning är viktigt för alla barns utveckling. En sämre läsförmåga påverkar det abstrakta tänkandet vilket gör att flera skolämnen blir lidande, menar Pernilla Bergqvist.

– Språket är oerhört viktigt, både när det gäller att nå kunskapsresultat men också rent demokratiskt. Kan man inte göra sin röst hörd får man det svårt, säger Pernilla Bergqvist.

Hon pekar också på att Sigtuna är en kunskapskommun där man har många författare. Sigtuna är bland annat en fristad för förföljda författare.

När det gäller läsandet i Sverige har det sjunkit de senaste åren. Vuxna läser mindre och föräldrar läser också mindre för sina barn jämfört med tidigare. Både Åsa Lundholm, Britt Marie Nilsson och Pernilla Bergqvist påpekar vikten av att föräldrar läser för sina barn hemma.

– Man behöver inte läsa på svenska, huvudsaken är att man läser, säger Britt Marie Nilsson.

De menar att utvecklingen mot att vi läser i mindre utsträckning även ställer högre krav på skolan.

– I områden där familjen inte har koppling till böcker blir skolan viktig. Ett barn som har blivit läst för de första åren har ett enormt försprång när de kommer till förskoleklass, säger Åsa Lundholm.