Catarina Asplund, verksamhetschef för särskilt boende, har gått ut med information till personalen. Boendevärdar och lokalvårdare kommer att försvinna. Nattjänsterna på Arhem och Hemskogen påverkas.

Till tidningen säger hon så här:

– Det kanske kan uppfattas att vi minskar nattbemanningen med sex personal per natt vilket inte är fallet. Det är två på Arhem och en på Hemskogen. Tätheten kommer vara samma per verksamhetsinriktning. Vi behöver ta bort en del kringfunktioner, bland annat behöver vi minska antalet nattjänster på Arhem och Hemskogen samt minska antalet omvårdnadspersonal dag, helg och natt till viss del på flera av våra boenden, säger hon.

När det gäller kringfunktioner berättar hon att idag finns två vaktmästare som jobbar inom särskilt boenden. En av dessa jobbar även för vissa LSS-boenden, hemtjänsten och mot en hälso– och sjukvårdsorganisation.

Neddragningen innebär att det endast blir en vaktmästare kvar som ska fokusera på alla fyra särskilda boenden – Arhem, Ymer, Hemskogen och Ärlinghem.

Personalen är upprörd. För dem innebär det att en person på natten ska kunna tillgodose 18 brukares behov. Tidigare har det varit en personal på nio brukare.

"Faktum är att fallolyckorna kommer att öka och leda till allvarliga konsekvenser. Undernäring och försummelse av brukarnas behov kommer att bli ett faktum. Mediciner kommer inte att kunna ges i rätt tid", skriver de anställda, som vill vara anonyma.

De är rädda för att gå in i väggen och för att vårdtagarna blir lidande.

"Vi räcker inte till. Vi kan inte utföra arbetet vi är här för att uträtta. Det är omöjligt med dessa åtstramningar," skriver de.

De tycker att en risk- och konsekvensanalys borde ha utförts tidigare innan beslutet togs.

Så här förklarar en annan anställd vad en neddragning av nattjänsterna kan betyda:

– I praktiken betyder det att två enheter med gravt dementa kommer stå tomma nattetid. Många gravt dementa sover inte nattetid mer än ett par timmar. De lever ofta i det förflutna och kan till exempel inte sova för att de inte hittar sin mamma. Nu kommer det ofta hända att ingen finns där när de blir oroliga eller rädda.

Personen berättar att verksamheten redan har svårt att få in vikarier, och att det finns hög sjukskrivning bland personalen.

Förhandling med facket pågår och kan hålla på hela våren, enligt Catarina Asplund, och därför kan hon inte ge ytterligare kommentarer.

Läs även: Namninsamling: "Ta inte bort boendevärdarna"

Läs även: "Utan boendevärd blir livet bara förvaring"

Läs även: Gert vill bli ledsagare åt blinda Anita – gratis