Olov Holst (M):

Den stora satsningen på ökad trygghet kommer fortsätta, kommunen ska bli en av landets tryggaste. Ekonomin är grunden för all verksamhet, den ska saneras och bli långsiktigt stabil. Vi skapar ordning och reda i kommunen och sätter stopp för myglet.

Marie Axelsson (S):

Socialdemokraternas viktigaste vallöfte är att vi alltid prioriterar en bättre välfärd framför skattesänkningar. Ett starkt samhälle med trygga invånare bygger vi tillsammans med satsningar på vård, skola och omsorg. Du ska kunna lita på välfärden.

Pernilla Bergqvist (L):

Liberalerna sätter skolan först. För ökad trygghet och studiero vill vi införa sociala team som avlastar lärare. Låt lärare fokusera på undervisning och inte på att lösa konflikter. Insatserna ska stärka skolans arbete med trygghet och värdegrund.

Gill Brodin (C):

Koldioxidutsläppen har höjt jordens temperatur och tundran tinar. Den släpper ut metangas som ligger infrusen sedan tusentals år. Gaserna tillsammans kan göra det omöjligt för oss att behålla vår nuvarande civilisation. Ett skäl till att miljö och klimat är högst på dagordningen.

Karolina Windefalk (MP):

Vi kommer att ta krafttag för att minska kommunens klimatpåverkan. Vi vill se klimatsmart mat, minskat matsvinn, fler och bättre cykelvägar, nära till återvinning, fler bussar och solceller på taken. Klimatet kan inte vänta.

Inga-Lill Björkman (SD):

Prioritera välfärd och en värdig äldreomsorg. Minska byggtakten och öka varsamheten med kulturmiljöer. Stoppa: skattehöjning, diskriminering av svenskar i bostadskön, moskébygge, bidragsinvandring och curlandet med brottslingar. Anlita ordningsvakter.

Niklas Andersson (V):

Vi vill bygga billigare hyresrätter, sommarjobbsgaranti för alla gymnasieungdomar, konsekvensanalys för miljöpåverkan på beslut i kommunen och att en konsthall öppnas i Märsta igen. För att vi ska få ett bättre samhälle för alla med mindre ojämlikhet.

Lars Björling (SFS):

Vårt vallöfte är att fortsätta arbeta för att stabilisera kommunens ekonomi och öka insyn i beslut och processer samt att arbeta för att förbättra trafiksituationen för alla som använder väg 263, i dag väldigt farlig för cyklister och fotgängare.

Karsten Bjärbo (KD):

Införa Lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänst och särskilda boenden. Balans i särskilda boenden - utbyggnad i takt med kommunens egen behov. Fortsatt arbete för att säkra Löwenströmska som närakut. Minskade förskolegrupper, max 12 per barngrupp.