– Alla är eniga. Grundläggande för alla diskussioner har varit att nyttan för invånarna, och vår gemensamma vilja att göra Sigtuna kommun till en av Sveriges bästa kommuner har hela tiden stått över personlig och partipolitisk prestige, säger kommunalrådet Olov Holst (M).

Under tre veckor har den nya kommunledningen haft diskussioner.

– Det har egentligen inte handlat om förhandlingar, utan har hela tiden varit väldigt konstruktiva diskussioner, och samsynen har varit väldigt stor. Vi har inte haft en enda fråga där vi inte varit ense. Den stora samsynen och goda sammanhållningen bådar gott för de kommande fyra åren då det kommer krävas en stabil och enig kommunledning för att klara av att genomföra alla de reformer som är nödvändiga, säger Olov Holst.

Den 18 oktober blir sista kommunfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Olov Holst berättar vad som händer då:

– Då kommer det nya fullmäktige att väljas och en rad vanliga ärenden tas upp. Efter en kort paus sammanträder sedan det nyvalda kommunfullmäktige.

Det blir alltså två fullmäktigemöten efter varandra.

Då ska främst en rad val förrättas. Dessa är: val till kommunfullmäktiges presidium, val till kommunfullmäktiges valberedning, kommunrevisionen, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd.

Nästa mote för kommunfullmäktige är den 29 november.

– Då ska mål och budget för 2019 beslutas och under tiden fram till detta kommer arbetet vara helt vara fokuserat på att arbeta fram denna budget, säger Olov Holst.