”Vad tycker du krävs för att Valsta ska (fortsätta att) vara platsen att leva och bo i för dig?” är frågan man ställer i samtal med barn och vuxna som bor eller arbetar i Valsta. Svaren på frågan ska sedan sammanställas i en rapport som ska presenteras i slutet av september.

– Senare under hösten kommer vi att bjuda in de medborgare som deltagit i dialogen till arbetsgruppsmöten, det vill säga medborgardialoger. Tanken är att vi tillsammans ska arbeta fram de viktigaste temana och gemensamt ta fram förslag på lösningar, säger Kerstin Alksten, utvecklingsstrateg på Sigtuna kommun.

– Demokratisk hållbarhet bygger på delaktighet från invånarna. I dag upplever många att avståndet är långt mellan dem och beslutsfattande politiker samt kommunens tjänstemän. För att minska detta avstånd ska Sigtuna kommun bland annat fånga upp synpunkter från och stärka dialogen med medborgarna. Medborgardialoger är här ett viktigt verktyg, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.

Politiskt är det stor enighet bakom beslutet.

- För oss politiker är det viktigt att medborgardialogerna startar i Valsta. Vi är också helt överens om detta över partigränserna vilket gör att resultaten från dialogen måste tas på största allvar av oss alla, både politiker och tjänstemän, säger Marie Axelsson (S), oppositionsråd.

Tidningen har tidigare skrivit om problem med tryggheten i Valsta, bland annat att man ska ha ordningsvakter i området.