Hennes föräldrar är kritiska mot missbruksvården i Sverige. De tycker att fler tunga missbrukare borde får tvångsvård, istället för att "förvaras" i omgångar på LVM-hem.

Den 34-åriga Märstabon började med sitt missbruk i 15-årsåldern efter att hon blivit vän med ungdomar som höll på med droger. Senare började hon låna pengar på uppåt 1 000 kronor åt gången för att själv ta droger.

– Det är svårt att sluta med droger när man har väl börjat med det, säger hennes mamma.

34-åringen gick djupt in i missbruket. Hon tvingades bo på LVM-hem två gånger. LVM står för lagen om vård av missbrukare.

För tvångsvård på ett sådant hem krävs det att personen är en fara för sig själv eller andra. Sigtuna kommun tar beslut om ansökan om LVM-hem, som skickas till förvaltningsrätten.

Första gången bodde Märstabon på LVM-hem i sex månader. Endast tre veckor efter att ha kommit ut därifrån var hon dock tillbaka.

Hennes föräldrarna blev kritiska. De ville att hon skulle gå på behandling istället, något som missbrukaren själv dock måste avgöra om denne vill eller inte.

– Det är dåligt att det alltid ska ske frivilligt. Drogmissbrukare är inte motiverade att sluta. Därför ska en person i djupt missbruk tvingas till behandling, och inte bara förvaras på ett LVM-hem, säger styvpappan.

Den andra vistelsen på LVH-hemmet varade i sex månader. 34-åringen fick samtala med en psykolog fyra till fem gånger. Utifrån det kom beslutet att låta henne komma hem. Psykologen tyckte att risken för återfall var liten.

Mamman ifrågasätter beslutet:

– Hur kunde psykologen göra en sådan bedömning på kort tid, när min dotter har varit missbrukare sedan tonåren?

34-åringen kom ut från LVM-hemmet och flyttade in hos sina föräldrar. Efter bara några dagar blev det uppenbart att hon inte klarade socialtjänstens krav och schema. Hon fick tag i droger igen, och dog av en överdos.

Hennes föräldrar är kritiska mot missbruksvården i Sverige.

– Det är gammalt, det är så mycket relaterat till 80-talet. Det bör göras om. Jag tycker inte att man ska lägga pengar på LVM-hem där missbrukare är inlåsta. Man ska fokusera på behandling istället, säger mamman.

Enligt Sigtuna kommuns socialchef Lena Ludvigsson kan socialtjänsten inte tvinga en missbrukare till behandling.

– Socialtjänsten utgår alltid från frivillighet, vilket även är lag, säger Lena Ludvigsson.

Hon förklarar hur man hamnar på ett LVM-hem.

– Det kommunen erbjuder är antingen att personen behandlas inom öppenvården eller på ett behandlingshem. Om personen inte vill ha behandling men anses vara riktigt illa däran och en fara för sig själv eller andra, gör vi en bedömning av vårdbehovet. Här är även en läkare inkopplad som bedömer det fysiska och psykiska tillståndet, vilket vi använder som underlag i vår bedömning.

Fotnot: Detta är tredje delen i Sigtunabygdens serie om hur invånarna påverkas av den lokala drogproblematiken. Mer artiklar inom kort.

Läs den första delen: "Mamma vädjar om hjälp"

Läs den andra delen:"Enda alternativet att skicka bort barnet"