Enligt Skatteverket hade mannen inga kontrolluppgifter förutom de som lämnades under 2010-2013 från Försäkringskassan.

Efter 2013 har han inte lämnat inkomstdeklarationer. Han har förelagts att lämna deklaration för beskattningsåren 2015–2016, men har inte gjort det.

Vid Skatteverkets granskning av svartjobb och organiserad brottslighet har det upptäckts att han var delaktig i sammanlagt sju bygg- och inredningsbolag. Han satt i styrelsen i två av dessa företag. Tre av företagen har under 2015–2016 fört in flera miljoner kronor på hans konto.

Skatteverket bedömer att han har tjänat cirka 1,5 miljoner kronor, något som nu ska beskattas.

Han har överklagat beslutet.

Den 42-årige mannen dömdes för en vansinnesfärd i Märsta i maj 2017. Bilfärden ledde till en dödlig kollision där bilen han körde mejade ned ett äldre Märstapar. Kvinnan dog omedelbart, och hennes man avled några dagar senare på sjukhus.

Under vansinnesfärden saknade han körkort och var både alkohol- och drogpåverkad.