Det var i november 2015 som en 29-åring gjorde sig skyldig till snatteri. Han snattade varor till ett värde av 82 kronor på Willys i Märsta. Attunda tingsrätt dömer honom till 30 dagsböter om 50 kronor värdera.

Samma månad snattade även en 24-åring varor värda 54 kronor i samma butik. Han fick 800 kronor i penningböter.

Eftersom båda männen döms för ett brott med fängelse i straffskalan ska de även betala en avgift till brottsofferfonden.