Den sista september lägger företaget Flygbussarna ner "Door to Gate", en samåkningstjänst med minibussar som transporterat resenärer mellan Arlanda och Stockholm sedan november 2016. Skälet är att efterfrågan varit alltför koncentrerad till några få tillfällen på dygnet och att konkurrensen är hård från Arlandas lågprisparkeringar.

Cirka 100 tillsvidareanställda och 100 behovsanställda berörs av nedläggningen.

– Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb men ekonomin går inte ihop. Det är också dystert att Stockholm nu förlorar ett miljö- och prisvänligt transportalternativ till Arlanda, säger Johan Strand, VD på Metteresor AB, i ett pressmeddelande.

Flygbussarnas ordinarie trafik påverkas inte.