– Det är en enorm stress för mig, säger Rosersbergaren Madelaine Horndahl.

Flickan Chelsea har haft skolskjuts från och till Sollentuna sedan i oktober 2018. Men från och med sista juni får mamma Madelaine Horndahl själv sköta körningen till förskolan. Madelaine Horndahl jobbar i Märsta och den äldre sonen går på en förskola i Rosersberg.

– Bara restiden tur och retur till Sollentuna är 45 minuter. Det innebär en fruktansvärd stress för familjen. Det medför även en enorm kostnad för mig då jag måste ha en bil.

Artikelbild

| Arkivbild. Madelaine Lyngbrant med Chelsea i fjol.

– När jag fick detta besked om nekad skolskjuts bröt jag ihop. Jag kände hur all energi gick ur mig och funderade verkligen på hur jag återigen skulle orka gå igenom denna fruktansvärda kamp för min dotters rättigheter.

Tidningen skrev om familjen i fjol då Sigtuna kommun nekade Chelsea att gå i Snäckbacka, en speciell förskola för döva barn i Sollentuna. Familjen kämpade, och Sveriges Dövas Riksförbund stod på deras sida. Till slut hamnade dottern på Snäckbacka, och med skolskjuts.

– För ett år sedan blev vi erbjudna en plats av Sigtuna kommun på Tallholma förskola, men de kunde inte ge Chelsea teckenspråk. Enligt språklagen har barn som är döva eller hörselskadade rätt till teckenspråk.

Nu blir hon alltså fråntagen skolskjuts till den skola där hon kan få den undervisningen.

Hon berättar att andra barn i Chelseas skola som kommer från andra kommuner som Täby, Järfälla och Sundbyberg – alltid får skolskjuts beviljade.

Skolskjutshandläggaren försvarar beslutet med att enligt skollagen gäller skolskjuts endast för grundskolan på grund av skolplikten.

– Förskolebarn har ingen rätt till skolskjuts. Det är grundregeln, menar den skolskjutshandläggare som tidningen varit i kontakt med.

Att Chelsea fick skolskjuts var en intern miss, erkänner skolskjutshandläggaren.

– Missförståndet var att det inte handlade om en placering gjord av kommunen till Snäckbacken, vilket är en skillnad mot att föräldrar väljer själva. Förskolepeng och tilläggsbelopp flyttades till Snäckbacken.

Dessutom finns det nu en annan förskola inom kommunen som ska erbjudas Chelsea.

– Sigtuna kommun tycker att vi nu kan ordna en förskola för barnen inom kommunen. Det finns andra barn med liknande svårigheter som går i denna förskola.

Läs även: "Ordna plats till teckenspråkig förskola!"

Läs även:De åberopar rätten till teckenspråk