Eldningsförbudet innebär att grillning endast är tillåten på grillar och på iordningställda grillplatser, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Bedömningen har gjort utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Även för Uppsala län har eldningsförbud utfärdats.