Orsaken ska vara ekonomiska besparingar. Skiftet ska, enligt Sigtunahem själva, inte komma att märkas av de omkring 9 000 hyresgästerna.

– Sigtunahem är ett aktiebolag med marknadsmässiga krav på avkastning, vilket gör att vi måste fokusera på att minska våra kostnader. Vi har dessutom ett tydligt krav på oss från vår ägare, Sigtuna kommun, att bygga nya lägenheter. För att kunna göra det måste vi förbättra resultatet, säger Sigtunahems vd Göran Langer till kundtidningen Glimten.

– Den senaste hyresförhandlingen täcker inte de kostnadsökningar vi har, så vi behöver helt enkelt se över hur vi i stället kan minska våra utgifter utan att försämra kvaliten för dig som hyresgäst. Det här är ett sätt, fortsätter Langer.

Ett flertal anställda berörs av nedläggningen av de egna markskötselorganisationen, men enligt Sigtunahem ska samtliga ha blivit erbjudna nya anställningar i Sodexo med bibehållna villkor och förmåner.

– Det som ingår i Sodexos uppdrag är tillsyn och skötsel av alla våra områden, miljöhusen, och dessutom snö- och halkbekämpning. Kvaliteten ska vara lika bra som i dag, med siktet på att det ska bli ännu bättre. Och då har vi som beställare till uppgift att säkerställa att vi får det vi har handlat upp, säger Sigtunahems förvaltningschef Robert Öhlin till kundtidningen Glimten.

Sodexo har i samband med det nya driftsavtalet även köpt Sigtunahems maskiner och inventarier, och kommer inledningsvis att hyra in sig i Sigtunahems befintliga lokaler i Märsta och Sigtuna.

Sigtunahem äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun.