Fältsekreterarna, som ska jobba under individ- och familjeomsorgsnämnden, ska samarbeta med bland annat barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

De ska finnas ute på gator och torg, enligt Karolina Windefalk (MP), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Fältsekreterarna ska ha socionomutbildning och vara vana att möta ungdomar med psykosocial problematik såsom kriminalitet och missbruk.

– Missbruk och våld i nära relationer har ökat i Sigtuna kommun. Då kan fältsekreterarna jobba uppsökande, säger hon.