Curt växte upp i Helsingborg och studerade vid stadens läroverk fram till familjens flytt till Sigtuna, där han blev elev och tog studentexamen vid Sigtuna Humanistiska Läroverk. Det blev också inledningen till hans stora engagemang för den gamla staden.

Efter studier vid Uppsala universitet tillträde Curt en tjänst vid Sigtuna Folkhögskola, där han också träffade sin blivande hustru Ingemor. Som lärare var han inspirerande, initiativrik och på många sätt nyskapande, vilket också uppmärksammades. Det ledde till uppgifter även vid Nordens Folkliga Akademi i Kungälv och det mångåriga arbetet som metodiklektor vid Linköpings Universitet.

Men Sigtuna var hela tiden den fasta punkten. Utöver arbetet för skolan, där inte minst hans musikintresse präglade verksamheten, kom han

att ta aktiv del i stadens kulturliv. Som ordförande för Sigtuna Humanistiska Förbund, Samfundet för Sigtuna, Sigtuna Naturvänner och Borgmästarfonden, för att nämna några åtaganden, gjorde han minnesvärda insatser.

Stadens musikliv berikades genom hans kontakter med exempelvis OD och Eric Ericsson, och vi minns hans musiksoaréer på Sigtunastiftelsen och hans förmåga att entusiasmera oss alla att sjunga med.

Till bilden av Curt bör också fogas hans stora naturintresse, där fågelskådning hade hög prioritet.

Curt var en social person, som kom att få en stor vänkrets.

Han saknas oss.