– Väldigt roligt att de ville fira den här dagen med oss. Barnen hade fest på olika sätt inne på avdelningarna med musik, blomsterkransar, och så sjöng de förstås ”ja må den leva”. Vi hoppas att byggnaden står sig i 50 år till, säger Annelie Altberg, förskolechef.

Tallholma förskola på Skolgatan i Märsta är Sigtuna kommuns äldsta förskola. Den öppnades 17 mars 1969.

– Det är det första daghemmet i Sigtuna kommun och har från början haft både spädbarnsavdelning och fritids. Det som är fascinerade är att några under alla dessa år har sparat massor av artiklar, böcker och foton som verkligen berättar en historia om förskolan, säger Annelie Altberg.

Artikelbild

| Annelie Altberg, förskolechef, Tallholma/Märstadals förskolor

Idag har förskolan 96 barn och 18 pedagoger på förskolan. 1969 var det 70 barn inskrivna på 21 anställda.

Vad är förskolans roligaste ögonblick?

– Under vårt firande kom det ”gamla” föreståndare och medarbetare som delade med sig av fantastiska historier, som till exempel ett rökrum som idag är vårt kontor. Där hängde icke-rökarna upp strömming på en lina och skrev en lapp ”rökning pågår”. Det fanns också en historia om att någon spetsat personalens glögg under en lucia. Enligt personal så hade de väldigt roligt förr och de var inte rädda för att skoja med varandra, det var en annan mentalitet på 70-80 talet, jag vet inte om jag skulle våga spetsa någons glögg idag, ha ha.

Läs även: De åberopar rätten till teckenspråk

Läs även:"Ordna plats till teckenspråkig förskola!"

Läs även:Trafikförändringar efter boendeprotester