Det är i utkanterna av Rosersberg som en byggnad omgärdad av höga staket med taggtråd framträder. Hela området är bevakat med kameror.

Här inne sitter fångar med domar som sträcker sig alltifrån någon månad till livstid, som för polismördaren Jackie Arklöv. De flesta har dock dömts till kortare straff. Det kan handla om alltifrån narkotika- till våldsbrott.

Anstalten har varit fullbelagd de senaste åren – och 7 av de 67 bostadsrummen är i dagsläget utrustade med våningssängar för att klara av trycket av dömda brottslingar som ska tjäna av sina straff och återanpassas till samhället.

Artikelbild

| Här är en av de intagnas rastgårdar.

– Vi har en bekymmersam situation i hela Kriminalvården där vi har problem med beläggningen, det är fullt helt enkelt, säger anstaltschefen Petter Wåhlberg

51-åringen har jobbat inom Kriminalvården i över 20 år och har varit chef för Storboda sedan december 2014. På den tiden hände mycket på en och samma gång.

På våren, innan han tillträdde, hade bland annat en intagen grävt sig ut från ett av husen och tagit sig igenom staketet under uppseendeväckande former.

– Men sedan dess har ingen rymt härifrån. Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder, säger Petter Wåhlberg.

Artikelbild

| 7 av Storbodas 67 bostadsrum är i dagsläget utrustade med våningssängar.

I samband med att han tillträdde gjordes även en anstaltsbyggnad om till en häktesavdelning för personer som ska avvisas ur landet. Här kan även personer som dömts till utvisning i sin fängelsedom sitta innan den verkställs.

Förvarsavdelningen var kämpig i början.

Artikelbild

| I verkstaden, där de intagna bland annat packar bilschampon i ställ, återvinner elektronikskrot och tillverkar taksektioner för husbyggen, står ett pingsbord.

– Det var en utmaning när avdelningen öppnade i januari. Man kan inte generalisera, men de som sitter där är en grupp som ofta är ganska trasiga människor som har gett upp hoppet. Det var mycket ordningsstörningar och larm under 2015, men lyckligtvis inga stora incidenter.

I dag beskriver Petter Wåhlberg verksamheten som välmående och betydligt lugnare än då, trots att generaldirektören Nils Öberg tidigare i vintras gått ut med att Kriminalvården måste spara över en halv miljard kronor det kommande året på landets alla anstalter.

Artikelbild

| Petter Wåhlberg har ansvar 110–120 anställda inklusive vikarier.

– Vi har hållit budgeten det senaste året, men även vi kommer att tvingas behöva spara in på vissa saker och ta ett nationellt ansvar när hela Kriminalvården går back.

Hur är det att jobba här?

Artikelbild

| På Storboda finns 67 platser för intagna samt 24 häktesplatser.

– Det är ett väldigt spännande uppdrag att vara anstaltschef, och på Storboda i synnerhet, som är en av de enheter i Stockholm där det har hänt mycket. Vi har haft stora säkerhetshöjande åtgärder under 2015 och 2016 och vi har rustat upp anläggningen med ett nytt kök. Vi är också med ett i ett kapacitetsökningsbeslut från i höstas där Kriminalvården ska expandera. I praktiken kommer vi att bygga nytt som ökar vår kapacitet från dagens 91 ordinarie platser till en bit över 110.

Vid 11-tiden, när fångarna har uppehåll från sin sysselsättning, visar Petter Wåhlberg upp delar av anstalten. Vi går förbi skolsalarna, bönerummet, yogasalen, träningssalen och når verkstaden där fångarna, mellan klockan 8 och 16 varje vardag, bland annat packar bilschampon i ställ, återvinner elektronikskrot och tillverkar taksektioner för husbyggen.

Artikelbild

| På Storbodaanstalten finns en yogasal för de intagna.

– Man behöver ha något att göra. Ingen mår bra av att bara vara på rummet eller avdelningen, säger Wåhlberg.

Någon populär anstalt bland de intagna uppges dock inte Storboda vara.

Artikelbild

| Petter Wåhlberg visar i verkstaden.

– Storboda är nog betraktad som en ganska strukturerad anstalt i jämförelse med andra anstalter. Jag tror inte vi är överst på så många önskelistor om jag säger så.

Märkligt nog verkar det vara få i Rosersberg och Sigtuna kommun som tycks ha kännedom om fängelset.

Artikelbild

| En av skolsalarna i Storbodaanstalten.

– När man byggde anstalten 1988 var det en debatt här i närområdet som jag har hört om, men jag har aldrig fått några reaktioner från allmänheten att det ligger en anstalt här. Det är snarare tvärtom att folk som har börjat jobba här, och som bor i närområdet, inte visste att det låg en anstalt här innan de såg jobbannonsen.

Varför tror du att så få känner till er?

– Dels kanske det beror på att vi ligger lite avsides, dels väcker vi ingen uppmärksamhet. Vi utför vårt uppdrag och oftast sker det inom staketen.