41-åriga Steningebon Carol Lundqvist har haft behov av färdtjänst sedan två år, men det senaste året har färdtjänsten alltid hämtat henne sent.

– Jag beställer färdtjänst 1,5 timmar i förväg. Men så kommer den sent ändå.

Hon har blivit försenad till aktiviteter, men värst är när hon tvingats betala för uteblivna besök på en privat rehabiliteringsklinik. En tusenlapp för varje försening svider, menar hon.

Hon berättar att de senaste två månaderna slapp hon betala för själva resan när färdtjänsten var mer än 30 minuter försenad. En klen tröst som dock inte duger, menar hon.

– Färdtjänsten bör betala avgifter för uteblivna besök, när de själva är orsaken till förseningarna.

Ibland dyker färdtjänsten upp på en annan tid än avtalat – lite för tidigt. Det blir också problematiskt.

Carol Lundqvist har nedsatt hörsel, problem med rösten och har ingen personlig assistent. Därför använder hon ofta färdtjänstens hemsida – men den uppdatarede sajten fungerar inte bra, berättar hon.

Färdtjänsten beklagar Carol Lundqvists försenade färdtjänstresor, men betalar inte för uteblivna besök på grund av förseningar.

Enligt färdtjänsten finns inga indikationer på att punktligheten skulle ha försämrats i Sigtuna kommun. 85 procent av alla resenärer i Sigtuna har blivit hämtade i rätt tid i år och under fjolåret.

– Att hämtas ”i rätt tid” innebär att färdtjänstbilen är på plats som mest tio minuter efter utsatt tid. Med 85 procent punktlighet följer vi våra uppsatta avtalsmål och det får betraktas som ett relativt gott resultat i en region med så belastade bilvägar som Region Stockholm. Med det sagt är 85 procent punktliga avgångar inte detsamma som 100 procent. Det innebär förstås att en del resenärer inte har blivit hämtade inom utsatt tid. Det är givetvis beklagligt. Samtidigt går det inte att köra en helt punktlig färdtjänsttrafik, säger Elin Lindström, presskommunikatör på Färdtjänsten.

Det genomförs 10 000–13 000 färdtjänstresor per dygn och de fordon som kör färdtjänsttrafiken påverkas av bilköer och andra trafikstörningar i samma utsträckning som vanlig biltrafik.

– Samtidigt ser vi givetvis en förbättringspotential. Sedan den första april har vi ett nytt färdtjänstavtal och vi ser redan att våra siffror börjar förbättras i regionen i stort, säger Elin Lindström.

Läs även: Nekades färdtjänst med ledarhund

Läs även:Kan nästan inte gå - nekades färdtjänst