Sammanlagt var det 5 procent färre passagerare som reste inrikes från Arlanda förra året, jämfört med 3 procent färre för Swedavias samtliga tio flygplatser i Sverige.

Totalt sett blev dock passagerarna fler. Detta tack vare att utrikesresandet ökade med 2 procent både på riksnivå och på Arlanda.

Under 2018 reste sammanlagt drygt 42 miljoner passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser, varav 27 miljoner var från eller till Arlanda. 28,5 miljoner var utrikespassagerare och 13,5 var inrikespassagerare.