Han har därmed åsidosatt sina skyldigheter. Tullverkets personalansvarsnämnd har beslutat att varna den anställda. Påföljden blir inte strängare eftersom det skett inom skalskyddat område dit allmänheten inte har fritt tillträde, skriver nämnden.