Det visar den så kallade Stockholmsenkäten, som presenterades förra veckan. På frågan "Har du någon gång blivit tvingad till sex/våldtagen? svarade sju procent av flickorna i årskurs nio ja. Bland pojkarna svarade tre procent ja.

- Det är ingen omöjlighet att det finns ett samband mellan de tjejer i nian som uppgett att de blivit sexuellt utnyttjade och de som svarat att de använder narkotikaklassade tabletter. Det var just hos tjejer i nian där ökningen av lugnande medel och sömnmedel som är narkotikaklassat ökat rejält, enligt Stockholmsenkäten. Det är inte ovanligt att de som utsatts för sexbrott börjar använda sig av narkotika, så det här måste vi titta vidare på, säger Thomas Mileborn, säkerhetschef i Sigtuna kommun, i ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.