Stockholm är den polisregion i landet där störst andel personer uppger att de har utsatts för brott mot enskild person, enligt Brås (Brottsförebyggande rådets) senaste nationella trygghetsundersökning.

Sigtuna är den kommun i regionen där störst andel uppger att de under 2017 och 2018 utsattes för brott mot enskild person (32,1 %), medan Nykvarn har minst andel utsatta (18,8 %) i länet.

En större andel av befolkningen i Stockholms län och Sigtuna kommun uppger att de utsatts för brott, än i övriga landet.

– Även vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregion Stockholm en större andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i Stockholms kommuns stadsdelsområde Spånga-Tensta mest utsatta för egendomsbrott, medan Vaxholm har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Men det är inte Sigtunaborna som känner mest otrygghet i Stockholmsregionen. Istället är det boende i Upplands-Bro kommun som har flest andel invånare som känner otrygghet och oro för att drabbas av brott. Mest trygga känner sig Vaxholmsborna, enligt undersökningen.

Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning.

2017 var siffran 4671 personer i Sigtuna kommun för personbrott om kommunen haft 100 000 invånare. Året därefter var siffran nere på 2933. Sammanlagt ligger Sigtuna dessa två år sämst till i Stockholms polisregion, men om trenden fortsätter som förra året kommer troligtvis Stockholms stad eller Södertälje ha fler personbrott per invånare vid nästa tvåårs-mätning.