Elwood Overholt (MP), motiverar förslaget:

– Insekterna minskar drastiskt i antal och jag har sett beräkningar på att om insekterna försvinner så dör mänskligheten ut på fyra år. Det kanske man får ta med en nypa salt. Många olika sorters frukt och grönsaker är beroende av insekter för pollination.

Förslaget finns med i Miljöpartiet Sigtunas budget som lades fram i juni, men den röstades ned av Alliansen, berättar han. MP ger dock inte upp. Elwood Overholt menar att det inte bara är insekter som gynnas utan även människor.

– De som nyttjar dessa gång- och cykelvägar får en liten bonus under färden: en vackert blommande vägren. Detta skapar ett mervärde och kan locka ut människor till motion i form av cykling, löpning eller promenader. Motion ger bättre hälsa, säger han.

Nästa vinst enligt honom är att skapa ett mervärde för pendlare som lämnar bilen och tar sig fram för egen kraft. Det blir en klimatsatsning.

– Projektet blir även folkbildande för allmänheten. Att skapa uppmärksamhet kring biologisk mångfald och hur viktiga insekter är.

Projektet är planerat att förverkligas med hjälp av Naturskolan i Sigtuna.

– Då får barn lära sig om vikten av pollinerande insekter och hur det är kris i naturen just nu.

Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden, tycker rent principiellt att åtgärder för ökad insektspollinering kan vara bra.

– Men det behövs mer detaljer om vad insektspollinerade vägar rent fysiskt innebär för att kunna ta ställning till det förslaget, säger Mats Weibull.

I alliansens budget som röstades igenom av fullmäktige i juni finns satsningar för fortsatt utbyggnad av gång och cykelvägar, lägger han till.

Elwood Overholt (MP) menar att exempel på insektspollinerade gång- och cykelvägar finns på Gotland.

– Det är mycket populärt att ta cykeln på semestern till Gotland eller hyra cykel när man är där. Det beror delvis på att det är så härligt vackert efter vägarna där.

Vad händer med förslaget nu?

– Vårt förslag stoppades av att Alliansen inte tog vårt budgetförslag till sitt. Så just nu är det ingen rörelse i frågan, utan vi får vänta och se om de tar sitt förnuft till fånga, alternativt att vi får vara med i en ny majoritet efter valet. I varje fall är den gamla hippie-sloganen från sextiotalet inget att förringa! I verkligheten är "flower power" något att räkna med, säger Elwood Overholt.

Läs även: Vill ha mer nattågstrafik

Läs även:MP siktar framåt

Läs även:Kommunpolitiker utesluts ur Miljöpartiet