– Det är väldigt nya resultat så de ska tas med en nypa salt, men de pekar på att det kan finnas allvarligare effekter av buller än tidigare känt, säger Charlotta Eriksson, forskare på Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, som ligger bakom studien.

I upp till tio år följdes drygt 5 000 kvinnor och män från fem kommuner i Stockholm, bland annat Sigtuna där Arlanda ligger. Forskarna kunde se att de som utsatts för flygbuller ökade sitt bukomfång mer än de som inte utsatts, särskilt tydligt var detta hos de som exponerats för flygbuller under hela studieperioden och hos dem som upplevde stress på jobbet samtidigt.

– Man vet att buller orsakar stress, och detta gör att man får högre nivåer av stresshormonet kortisol som har den egenskapen att man lägger på sig fett på buken.

Eriksson tycker att man måste forska mer på bullrereffekter och också försöka undvika att "bygga in" hälsoskadligt buller i samhället.

– Flygtrafikbuller är det inte så många som exponeras för, men om det visar sig finnas effekter även av väg- och tågtrafik kan vi ha ett ännu större problem.