Sammanlagt reste nära 3 261 000 resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser i Sverige under mars, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år.

Statistiken för Arlandaföljde den trenden. Utrikesresenärerna (1 622 000) på Arlanda minskade med 6 procent och jämfört med samma månad föregående år, och antalet inrikesresenärer (457 000) minskade med 5 procent.

Orsaken till minskningen ska, enligt Swedavia, bland annat bero på kalendereffekter på grund av påsken som förra året inföll i mars samt väderstörningar.