Listan på synpunkter är lång. Tidningen har pratat med flera hyresgäster, men ingen vill gå ut med sitt namn av rädsla för repressalier eller vräkning.

Hyresgästerna är arga över förändringarna som skett sedan Rikshem köpte en del av Sigtunahems fastigheter på Odensalavägen och Norrbackavägen år 2012.

Man ser en tydlig skillnad mellan Sigtunahems och Rikshems fastigheter i Norrbacka, enligt dem. Rikshems område är ovårdat med oklippta gräsmattor, smutsiga portar, skräpig utemiljö, klotter och trasig utebelysning. Detta ökar känslan av otrygghet i området.

Artikelbild

| Norrbacka i Märsta.

– Vi känner oss verkligen som tredje klassens medborgare, säger en Norrbackabo.

Ett annat problem som tas upp är att det inte finns p-platser för Rikshems hyresgäster. Detta medför att bilister kör och parkerar inne på gårdarna.

– Bilar kör fort inne på gårdarna, där finns barn! säger Norrbackabon Mira Kuutti.

I varje hyreshus fanns två förrådsutrymmen – men dessa förråd flyttades ut till nybyggda förrådshus på gårdarna för att ge plats åt 60 nya ettor.

Förrådshusen på gårdarna är idag nominerade till branschtidningen Byggindustrins pris, Årets bygge 2018. Vinnare koras i mars 2018. Men bland de boende är bygget inte lika populärt.

– Detta har gett problem, framför allt för de som har svårt att gå på grund av ålder eller handikapp. Bygget av förrådshusen ledde också till minskade grönområden, säger en Norrbackabo.

Situationen med tvättstugor och tvättider är orimliga, enligt en hyresgäst.

Efter att tvättstugan vid Odensalavägen 4 revs för att ge plats åt ett nytt hus hänvisades hyresgästerna till andra tvättstugor. Man kan endast boka två tvättider i taget där.

Och när det väl finns klagomål är det svårt att få tag i Rikshem, enligt några hyresgäster. Rikshems områdeskontor har flyttats längre bort, till Märsta industriområde, och har endast öppet två timmar per vecka.

Frida Löwengren, kommunikatör på Rikshem, berättar att arbetet med att återställa utemiljön efter en stor byggnation är på gång sedan våren 2017.

– Gräsmattor och planteringar tar ett tag att återställa, men arbetet pågår.

Rikshem åtgärdar nu också problemen med utebelysningen, som har orsakats av ett kabelproblem. Grävarbeten och dragning av nya kablar pågår, säger hon.

Klotter ska saneras så fort Rikshem får vetskap om det.

När det gäller parkeringar berättar hon att fyra stycken besöksparkeringar togs bort när det byggdes två nya fastigheter i området.

– I övrigt har det inte tagits bort någon parkering alls. Det händer tyvärr att människor parkerar sina bilar utanför p-platser, det är beklagligt och allvarligt då det kan påverka framkomligheten för utryckningsfordon.

I dag finns bommar för att förhindra att fordon kör in i området. Även p-bolag ronderar nu området, enligt henne.

Dessa bommar står dock alltid öppna, enligt en hyresgäst.

Frida Löwengren förklarar flytten av förråden till gårdarna.

– Behovet av mindre lägenheter var stort i området. Och genom att flytta ut förråden till nya byggnader har man fått säkrare förrådsutrymmen.

Hon håller med om att viss gräsyta togs i anspråk när förråden flyttades ut till gårdarna.

– Men i Norrbacka finns fortfarande stora gröna ytor.

När det gäller tvättstugor så säger hon att man kan tvätta i tvättstugorna sex gånger per månad. Gemensamma tvättrum har gjorts om till separata tvättrum med tag-system, där endast den som har bokat tiden har tillgång till maskinerna.

Frida Löwengren säger att alla som har klagomål kan vända sig till Rikshem.

– Vi finns tillgängliga på telefon, e-mail och Facebook. Vi bokar gärna in möten på kontoret. Felanmälan sköts via Mina sidor på webben eller app.