Enligt Fred Blomberg är Björkbackastrand ett nytt och modernt bostadsområde som ligger efter Märstavägens västra sida ner mot Garnsviken.

– Där bor huvudsakligen väletablerade barnfamiljer av typisk medelklasskaraktär. Utanför husen står oftast två bilar av nya årsmodeller, allt är prydligt och välsituerat. Mitt inne i området ligger en röd villa, Björkbacka, som är en äldre lantgård men jordbruket är sedan länge avvecklat och ladugårdslängan riven. Historien om Björkbacka är en historia om samhällets förvandling från jordbrukssamhälle till digitaliserat pendlarsamhälle på 100 år.

Föredraget hålls i Sockenstugan kl 19, ett arrangemang av Sigtuna Hembygdsförening.

Läs även:

Branden chockar grannar

Sigtunabageri stängs