Bostadsrättsföreningen ville att lägenhetsinnehavaren skulle tvingas bort eftersom man ansåg att denna olovligen upplåtit sin bostadsrätt till någon annan. Förra sommaren avkunnade Attunda tingsrätt sin dom som gav lägenhetsinnehavaren rätt att ha sin bostad kvar i föreningen. Domen överklagades till hovrätten som gick på samma linje i sin dom som kom nu i somras. Bostadsrättsföreningen har efter det överklagat till högsta instans, Högsta domstolen. HD har nu beslutat att inte pröva fallet. Därmed står hovrättsdomen fast.