Företaget anlitades för att utföra arbeten på en fastighet i Sigtuna. Parterna ingick avtal, arbetet utfördes och fakturerades. Dessutom gjordes tilläggsarbeten. Sigtunabon vägrade att betala och invände att arbetena inte var utförda, att personen inte fått ta del av faktaunderlaget, samt de arbeten som faktiskt gjordes var felaktigt utförda. Enligt förlikningen ska Sigtunabon betala 750 000 kronor för det utförda arbetet.