– I vår flygstrategi är utvecklingen av Arlandastad en viktig fråga. I ett större perspektiv handlar det om järnvägstrafiken, Gävle hamn, E4 och Arlanda, säger Anna Johansson.

Anna Johansson nämner även elvägen i Rosersberg som en viktig satsning där det idag finns ett samarbete med Tyskland.

Vilka satsningar som kan bli aktuella i Sigtuna kommun i framtiden vill Anna Johansson inte gå in på. Det finns stora behov i hela Sverige, betonar hon.

Förutom den kapacitetshöjning i järnvägstrafiken som Sigtuna kommun, Trafikverket och Stockholms läns landsting nu är överens om är det alltså för tidigt att säga något om framtiden. Bilden om övriga eventuella nyheter inom infrastrukturen klarnar först om ett år då regeringen presenterar sina kommande satsningar.

Hon konstaterar att landet är beroende av ett fungerande flöde av godstransporter.

– Samtidigt har vi en stark urbanisering och vi måste försörja storstäder med fungerande logistik. Mälardalen är på väg bli en arbetsmarknadsregion, säger Anna Johansson.

Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S), tycker att Anna Johanssons besök betyder mycket.

– Vi får möjlighet att visa vilka behov som finns och vilka brister som finns. Vi ser idag att kapaciteten för järnvägstrafiken inte är tillräcklig. Jag tycker att vi får bra gehör för våra argument, säger han.