En del tjänster har försvunnit inom äldreomsorgen, bland annat boendevärdar vars uppgift var att ordna aktiviteter för de gamla. Både personal och anhöriga slog larm innan neddragningarna, men den nya organisationen sattes ändå.

Nu nästan ett halvår senare är de anhöriga fortsatt oroade över situationen. Det saknas stimulerande aktiviteter för de gamla, menar de.

– De har för lite personal, de hinner inte ordna aktiviteter. Det är inte heller säkert att omsorgspersonal per automatik är lämpade att leda gemensamma aktiviteter, säger en anhörig, som uppmuntrar andra anhöriga att delta på mötet.

Mötet är ett slutet möte för anhöriga, enligt chefer på Arhem.

Läs även: Går det som en dans på demensboende?

Läs även:Dessa tjänster försvinner inom äldreomsorgen

Läs även:Uppgift: Boendevärdarna försvinner