Sigtuna kommun ger nu klartecken för en fortsatt utbyggnad av Sky City vid Arlanda flygplats. Det är det södra området som nu ska byggas ut. Det ligger vid terminal 2 och terminal 4. Idag fungerar det som parkeringsytor och uppställningsplatser för taxibilar.

Bakom ansökan står det statliga företaget Swedavia som driver Arlanda flygplats. Företaget vill öka service och handel området i takt med att trafikströmmarna till och från flygplatsen väntas öka de kommande åren. Det gäller både resenärer och personal. Det betyder samtidigt att kollektivtrafiken måste organiseras på ett fungerande sätt. Utbyggnaden ska göra detta möjligt. Utöver det behöver Sigtuna kommun och Swedavia planera för Roslagsbanans framtida förlängning till Arlanda. Utrymme för spår och en station ska därför ingå i planeringen.