Anmälan gjordes i november förra året. Där framgår det att det under en längre tid varit en ohälsosam arbetsbelastning på fritidsgårdarna som har lett till flera långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Vikarier ska heller inte alltid har räckt till vid sjukskrivningarna och föräldraledigheterna, vilket gjort det tufft för befintlig personal att driva tre fritidsgårdar samtidigt.

I december gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion som i stora drag bekräftade bristerna – och i mitten på januari kom ett beslut på framställan.

Om inte åtgärder görs senast 5 april riskerar Sigtuna kommun ett vite på 200 000 kronor, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

– Vi har precis skickat in vårt svar till Arbetsmiljöverket, säger Lars Palmér som är förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Hur ser du på situationen för era anställda?

– Jag vill inte kommentera det mer innan ärendet är färdigbehandlat. När det är gjort kommer jag att kunna göra det.

Sigtuna kommun har i dag tre fritidsgårdar, en i Ungdomens hus i Forum, en i Valsta och en i Sigtuna. Verksamheten riktar sig till ungdomar 13–19 år och har öppet alla dagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Det finns även en fritidsgård i Rosersberg (bara på fredagar) som drivs av Rosersbergs IK.