Det var under sommaren 2019 som en Märstakvinna gjorde en polisanmälan om misshandel. Enligt anmälan hotades hon av grannen som slog henne med en väska. Grannen har enligt uppgift gjort en motanmälan om kränkning.

Bråket ska ha startat i fjol när grannen höll på att bygga ut sitt radhus och då rev ett altantak och en balkong på den andra fastigheten.

Grannen uppger att det fanns ett muntligt tillstånd – något som kvinnan förnekar.

Våren 2018 har kvinnan gjort en tillsynsanmälan till Sigtuna kommun. Hon menar att det inte fanns rivningslov för hennes fastighet och att hon vill ha en mätningskontroll.

Byggnadsinspektören Michael Qvarnström bekräftar att grannen fick bygglov, men det fanns inget rivningslov för kvinnans fastighet.

Ärendet ligger nu hos Länstyrelsen i Stockholm.

Hanna Sörendal, jurist på Lantmäteriet, berättar att bråk om fastigheternas gränser förekommer, men det är ovanligt att en granne misstänks för att ha olovligt rivit i grannens fastighet för att bygga ut sin egen.

– Om hon vill att grannen ska återställa hennes balkong och altantak kan hon vända sig till kronofogden och ansöka om handräckning. Då kan han få plikten att återställa det han har rivit, eller att hon får göra det på hans bekostnad.

Hanna Sörendal betonar vikten av att ha ett skriftligt avtal om man ska riva andras egendom.

Man kan också ansöka hos Lantmäteriet om en fastighetsbestämning för att kunna fastställa var gränsen mellan fastigheterna går.

Samtliga fastigheter som berörs får oftast betala kostnaderna. Däremot tar det lång tid. Kötiden är, i nuläget, minst sex månader och handläggningen tar också tid vilket innebär att det kan ta ett år innan ett beslut kan meddelas.

Enligt Patrick Spahr, mätningsingenjör på Sigtuna kommun, kan man beställa en gränsutvisning via Sigtuna kommun. Handläggningstider är i dagsläget relativt korta.

– Det kommer inte att kosta mer än 2 000 kronor då området har en relativt modern förrättning. Man behöver inte göra en massa karttolkningar, säger Patrick Spahr.

Gränsutvisningar i kommunal regi är generellt sett billigare än lantmäteriförrättningar såsom gränsbestämning, dock bör de inte jämföras då de är vitt skilda åtgärder. En gränsutvisning är en illustration av förrättningskartans gränser utförd på marken medan en gränsbestämning är en juridiskt bindande fastslående av en fastighets utformning.

Läs även: Tjejer i bråk i Märsta

Läs även:"6–20 personer kan bo i samma lägenhet"

Läs även:Fiberelände i Skepptuna