Tre av fyra barnmorskemottagningar är nu anslutna till Journalen på 1177.se. Det innebär att nästan alla gravida kan ta del av till exempel information från inskrivningsmötet, inklusive beräknat förlossningsdatum, och från kontrollerna under graviditeten.

– Detta är en mycket efterlängtad digital tjänst som skapar trygghet och ger viktig information under graviditeten. Under de pilottester vi genomfört har journalen via nätet varit uppskattad av både barnmorskor och gravida, säger Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i ett pressmeddelande.

Mödravård och barnmorskemottagningar använder ett speciellt journalsystem med både information om modern och fostret. Därför har speciella tekniska anpassningar behövts göras för att ansluta den till Journalen via nätet.

I Stockholms län kan patienter se journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser, vårdbesök samt information från barnmorskemottagningar. I dagsläget är över 90 procent av alla vårdgivare som använder landstingets huvudjournalsystem TakeCare anslutna till Journalen via nätet.