En grön inflygning med en Boeing 737 kan spara 150 kilo flygbränsle eller nästan ett halvt ton koldioxid.
SAS har tillsammans med LFV hittills genomfört 1 800 så kallade gröna flygningar. Gröna flygningar bygger på ett samarbete mellan flygplanens färddatorer och flygtrafikledningens tekniska system. Via en datalänk har alla tillgång till samma information hela tiden i samband med landning.
Ankomsttiden kan också beräknas mer exakt, vilket förenklar för marktjänsten på flygplatsen.

En grön inflygning med en Boeing 737 kan spara 150 kilo flygbränsle eller runt 475 kilo koldioxid.
LFV och SAS ska nu också utvidga projektet med gröna flygningar till interkontinentala flygningar. För ett långlinjeplan som är större och tyngre kan besparingen bli 200—300 kilo flygbränsle och upp mot ett ton koldioxid.

Flera flygbolag är intresserade att delta i projektet och det gäller bland andra KLM enligt LFV.
— Det här är det mesta som går att göra med dagens teknik. Nya och energisnålare flygmotorer kommer på sikt väsentligt minska utsläppen och flygbränslet, säger Niclas Gustavsson, affärsutvecklare på LFV.
EU har föreslagit att flyget införlivas i det europeiska handelssystemet 2011 och att tilldelningen av utsläppsrätter successivt ska skärpas.